Hvad laver en bogholder?

06 juli 2020 astrid_pedersen

En bogholder er en regnskabs medarbejder som har specialiseret sig inden for alle aspekter af en virksomheds daglige økonomiske drift og administration.

I gamle dage var en bogholder den person som sørgede for at de fysiske regnskabs bøger var opdaterede, og indtægter og udgifter balancerede. Nu om stunder er bøgerne digitaliserede og ligger som online programmer. En dygtig bogholder vil have 100% styr på de mest kendte regnskabs programmer og dermed være i stand til at opstille og vedligeholde gennemskuelige og transparente regnskaber heri.

Foruden den daglige bogføring af bilag og fakturaer kan en bogholder også varetage andre opgaver i forbindelse med virksomhedens økonomi. Det kan for eksempel dreje sig om lønkørsel, indberetning af moms og udsendelse af rykkere. Og så sørger en bogholder selvfølgelig også for at dit regnskab er parat til den årlige revision, således at revisoren ikke skal bruge tid på at gøre tallene gennemskuelige.

Har jeg brug for en bogholder?

Hvis din virksomhed ikke er så stor, er det ikke sikkert at du har mod på at ansætte en bogholder. Måske vil du hellere udføre bogføringen selv og dermed spare en ansættelse. Men du kan også vælge at alliere dig med en freelance bogholder som kan udføre dine bogførings opgaver på timebasis. Således betaler du blot din bogholder et honorar svarende til det antal timer han eller hun bruger på opgaven. På den måde får du styr på dine regnskaber uden at det koster dig spidsen af en jetjager. Og der ud over slipper du for at bruge værdifuld tid på opgaver som ikke ligger inden for din virksomheds kerne område.

Hvis du ønsker hjælp til bogføring i Korsør eller omegn kan du med fordel kontakte MK Bogføring. MK Bogføring har mange års erfaring inden for bogføring og regnskabs hjælp til små og mellemstore virksomheder – læs mere på http://www.mk-bogforing.dk/ 

Flere Nyheder