Hvor mange skal inddrages ang. den her ledelsesudvikling?

08 februar 2021 anders_lundtang_hansen

Det giver jo sig selv, at man skal have ledelsen med i denne ledelsesudvikling, ellers giver det jo ikke mening, at man får istandsat den slags!

Det er ikke sikkert, at alle ledere er lige med på den plan i samme grad, men måske kan man ved lidt overtalelse se, at det er en god idé – og demokratiet vinder altid i sidste ende.

Man ved jo også som en del af ledelsen, at man bliver nødt til at være enige om tingene eller i det mindste kunne se noget positivt ved at gå i en bestemt retning, ellers modarbejder man jo bare hinanden, og så er det starten på begyndelsen til enden for det, som ledelsen står for.

Ellers kan det måske være ens fine stilling og gode hyre, der er med til at gøre, at man siger ja, og så ser man lyset i det senere.

Men hvem skal ellers med på idéen?

Alle kan inddrages i ledelsesudvikling 

I vores tænkte tilfælde er man en større enhed, hvor der er en ledelsesgruppe. 

I samme sammenhæng kan der måske være nogle mellemledere også, som man vælger at inddrage i den her udvikling, fordi man så ved, at det skaber sammenhængskraft på stedet, når flere er inkluderet i udviklingen.

Det kan så komme til at koste lidt flere penge, og det kan komme til at tage længere tid at eksekvere, når flere mennesker skal gennem maskineriet, men det kommer til at give pote i sidste ende.

Det er nok næppe nødvendigt at tage de menige medarbejdere med indover i denne sammenhæng, men det kan være klogt ikke blot at sige, at man vil gennemgå en slags ledelsesudvikling, men også hvad den i hovedpunkter går ud på.

Hvis alle de andre ansatte får nys om det udenom en officiel udmelding, så kan det skabe rygter om alt fra en svag ledelse til, at man måske står overfor at skulle fyres.

Det er ikke godt have den slags rygter.

Flere Nyheder